NEVELŐSZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

„Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.
(Goethe)

Rólunk

„Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.”
(Goethe)

Az Angyal Nevelőszülői Hálózat Gyvt. szerinti besorolása, típusa:

A gyermekvédelmi szakellátáson belül, otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás nevelőszülői hálózat működtetésével.

A szolgáltató tevékenység formája: nevelőszülői ellátás

Magyarországon ma több mint 23.000 gyermek nevelkedik a gyermekvédelmi szakellátásban, ebből 15.000 gyermek nevelőszülőknél van kihelyezve.

A nevelőszülői szakellátás jelentősége, fontossága abban rejlik, hogy vér szerinti családot helyettesítő, otthont nyújtó ellátást biztosítsunk a krízis helyzetben lévő kiskorúak, fiatal felnőttek számára. A hatályban lévő, különböző jogszabályok védik a család intézményét, de amennyiben a család az alapvető funkcióját nem képes betölteni, szükséges egy olyan ellátási forma, amely családot helyettesítő védelmet nyújt, figyelembe véve a gyermek mindenek felett álló érdekének biztosítását. Ezt a helyettesítő célt tölti be az Angyal Nevelőszülői Hálózat.

Küldetésünknek tartjuk:

– Isten és mi minden emberi életet értékesnek tartunk,

– segíteni a már megszületett gyermekek családban való felnövekedését.

Teréz anya imája:

 • Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket!
 • Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót!
 • Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt!
 • A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót!
 • A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
 • Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
 • Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
 • A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

 

Ellátási területünk: Az ország egész területe.

Ki lehet nevelőszülő?

„Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.
(Goethe)

Ki lehet nevelőszülő?

NEVELŐSZÜLŐ LEHET, AKI

 • 24. életévét betöltötte
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt
 • büntetlen előéletű
 • a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb
 • személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására
 • rendelkezik a nevelőszülői tevékenység folytatásához szükséges képesítések valamelyikével.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel kell rendelkeznie, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodul záróvizsgáját sikeresen le kell tennie, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot eredményesen kell elvégeznie, és mindkét esetben vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi.

A gyermek számára a nevelőszülő saját háztartásában biztosítja az ellátást. A gyermek elhelyezésére száraz, világos, jól fűthető lakás alkalmas. Biztosítani kell a nevelőszülők és a gyermekek külön szobában való elhelyezését, ahol a gyermekek személyes élettere legalább 6 m2 legyen. A lakásnak a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltnek kell lennie. Nem érheti a gondozott gyermeket hátrány a családban nevelkedő más gyermek elhelyezéséhez és ellátásához viszonyítva. Egy szobában legfeljebb 4 gyermek helyezhető el. Ettől a gyermek érdekében el lehet térni.

Az ingatlan összes tulajdonosának írásban hozzá kell járulnia a nevelőszülői tevékenység folytatásához.

Lehet bérelt ingatlanban nevelőszülői tevékenységet folytatni, de ehhez a nevelőszülőnek határozatlan idejű bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, valamint az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak írásban hozzá kell járulnia a nevelőszülői tevékenység folytatásához.

A nevelőszülő a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb 6 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Ha a nevelőszülő saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

Ha a nevelőszülő vagy a speciális nevelőszülő speciális szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, akkor a működtetőnek a fenti létszámot minden speciális szükségletű gyermek teljes körű ellátása esetén egy fővel kell csökkentenie. Ha a nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő egy vagy két fő különleges szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a működtetőnek a fenti létszámot egy fővel kell csökkentenie. Ha a nevelőszülő, különleges nevelőszülő három vagy négy fő különleges szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, akkor a működtetőnek a fenti létszámot két fővel kell csökkentenie. Ha a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, akkor a működtetőnek a fenti létszámot minden kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátása esetén egy fővel kell csökkentenie.

Igen, egyedülálló személy is lehet nevelőszülő, de vizsgáljuk, hogy egyedül is eleget tud-e tenni a nevelőszülőséggel kapcsolatos elvárásoknak.

A NEVELŐSZÜLŐ DÍJAZÁSA 2021-BEN

„Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.
(Goethe)

A nevelőszülő díjazása 2021-ben

 

1.A gyermek ellátására járó összeg

 

A gyermekek ellátására a nevelési díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a jár. 2021. évben: 34.200,- Ft/hó.

A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a, ha a nevelt gyermek speciális vagy kettős szükségletű. 2021. évben: 42.750- Ft/hó.

A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy három éven aluli, azaz különleges szükségletű. 2021. évben: 39.900,- Ft/hó.

A nevelési díj a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek, fiatal felnőtt költőpénzére, egészségügyi ellátására fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt. E juttatásokat a nevelőszülő kizárólag a gyermek ellátására fordíthatja.

A nevelőszülő a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb – gyermekenként, fiatal felnőttenként – az éves nevelési díj 25%-ánál. 2021. évben 8550-, Ft/hó, különleges ellátást igénylő gyermek esetében 9975,- Ft/hó.

 

 

2.A nevelőszülő munkabére

 

A nevelőszülőt a foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alapdíjként havonta legalább a minimálbér 30%-a illeti meg. 2021. évben: 50.220- Ft/hó.

A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg. 2021. évben: 33.480,- Ft/hó.

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 7%-a illeti meg. 2021. évben: 11.780,- Ft/hó.

A nevelőszülőt kizárólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi elhelyezésének időtartamára. Ha a gyermek, fiatal felnőtt a tanítás nélküli pihenőnapok kivételével tanítási szünet, betegség vagy egyéb ok miatt nem a kollégiumban, hanem a nevelőszülő háztartásában tartózkodik, a nevelőszülő az alapdíjon felül a kiegészítő díjra, valamint a többletdíjra is jogosult.

 

 

A foglalkoztatási jogviszonyról

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyrészről a működtető, másrészről a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő között az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátásának biztosítása céljából, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti írásbeli keret-megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszony. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony az írásbeli keret-megállapodás alapján attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg. A nevelőszülő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett – a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint – időkorlátozás nélkül folytathat más keresőtevékenységet, feltéve, hogy az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti.